کوتاه کننده لینک

کلید میانبر

نکته: با کشیدن و قرار دادن این لینک کوتاه کننده لینک در نوار بوکمارک مرورگر، بدون نیاز به درج آدرس ما میتونید لینک خود را کوتاه کنید. کافیه در هر صفحه‌ای از اینترنت هستید روی کوتاه کننده لینک کلیک نمائید.